Start van een nieuw zorgmodel

Zoals je reeds hebt vernomen in de pers en/of via andere kanalen, heeft het Verzekeringscomité van het RIZIV op 26 juli 2021 een overeenkomst goedgekeurd betreffende de financiering van de eerstelijnspsychologische zorg. Het gaat om een hervorming waarbij de psychologische zorg wordt uitgebreid.

De RIZIV-overeenkomst en financiering van de psychologische functies in de eerste lijn voorziet een belangrijke opdracht voor de netwerken geestelijke gezondheidszorg. Kwadraat | netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen heeft alvast de intentie om de overeenkomst te ondertekenen.

Voor de effectieve uitvoering moeten nog onduidelijkheden worden uitgeklaard en procedures worden uitgewerkt door het RIZIV en federale overheid. Het netwerk wacht dan ook op meer informatie. Als we deze ter beschikking hebben zullen we verder communiceren en de nodige acties ondernemen.

Voor meer informatie:

    • De Overeenkomst, opgemaakt door het RIZIV
    • Meer informatie, kan u ook terugvinden op de website van het RIZIV
    • Klinisch psychologen en orthopedagogen kunnen ook contact opnemen met hun kring en/of beroepsvereniging
    • Bij verdere vragen kan u contact opnemen met de coördinator van ELP